Kategorije proizvoda
Brand: Dietpharm

DIETPHARM ČAJEVAC ETERIČNO ULJE 10ML

Šifra: 00011298
Cijena
60,70 kn
U cijenu je uključen PDV
U cijenu nije uključena dostava
O proizvodu

Za ublažavanje tegoba kod akni, herpesa, uboda insekata te gljivica na noktima.

Sastojci: Melaleuca alternifolia oil KEMOTIP: terpineol -4>30%, 1.8-cineol<3%.

Dobivanje: destilacija listova vodenom parom.

Pakiranje: Bočica sa 10 ml eteričnog ulja. Pakirano u kontroliranoj atmosferi.

Upute za upotrebu: 20 kapi eteričnog ulja čajevca razrijediti u 100 ml neutralnog baznog ulja (npr. bademovo) te lagano umasirati na zahvaćeno područje kože 1 do 2 puta na dan. Za primjenu na noktima eterično ulje može se nerazrijeđeno nanijeti pomoću vatiranog štapića 1 do 2 puta na dan.

OPASNOST

H302 Štetno ako se proguta
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H412 Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P262 Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P301+P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapuna
P305+351+338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta, ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P501: Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s Zakonom o otpadu-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada