Početna Klub vjernosti

Klub vjernosti

Organizator
Organizator programa vjernosti naziva ''MANDISPHARM KLUB VJERNOSTI'' (u daljnjem tekstu: Program vjernosti) je Mandis-pharm ljekarna Zagreb zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost, Zagreb, Branimirova 65 (u daljnjem tekstu: Organizator). Članstvo u programu vjernosti je besplatno.

 

Učlanjenje

Članom Programa vjernosti može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja na izričit način da očitovanje volje kojim izražava svoju suglasnost i privolu za učlanjenje u Program vjernosti. Smatra se da je korisnik dao suglasnost i privolu za učlanjenje popunjavanjem i predajom pismene pristupnice na nekom od prodajnih mjesta Organizatora ili elektronskim putem, i to putem prijavnice na web stranici www.mandispharmljekarne.hr. Sadržaj pristupnice odnosno prijavnice određuje Organizator, u skladu sa zakonom i potrebama Programa vjernosti. Pristupnica za učlanjenje u Program vjernosti obavezno sadrži potvrdu člana o prihvatu ovih Pravila, u njihovoj svakodnevnoj važećoj verziji. Prihvatom Pravila član Programa vjernosti također daje svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci, koje učlanjenjem predaje Organizatoru, prikupljaju i koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima. Po učlanjenju član prima karticu Programa vjernosti s članskim brojem, temeljem koje ostvaruje članska prava određena ovim Pravilima.

 

Prava i obveze

Samom činjenicom članstva u Programu vjernosti, član ne preuzima nikakve obveze. Svojim učlanjenjem član stječe pravo sudjelovanja  u Programi vjernosti, a koje se sastoji od:

Sakupljanja bodova prilikom kupnje na prodajnim mjestima organizatora i web stranici www.mandispharmljekarne.hr te mogućnost njihovog korištenja za ostvarivanje popusta sukladno bodovanju po načelu 1,00 kn=1,00 bod (pravo na nagradne bodove te realizaciju popusta nije moguće ostvariti na lijekove koji se izdaju na recept i privatni recept, medicinska pomagala koja se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja, sudjelovanje u cijeni lijeka i kupnju na koju je ostvaren popust temeljem ranije prikupljenih bodova). Za prikupljenih 700 bodova član kluba vjernosti ostvaruje popust na slijedeću kupovinu od 10 %.

  • popust se ne može ostvariti na artikle koji su već na popustu

  • storno računa – kupcu se storniranjem računa automatski oduzimaju bodovi s kartice, ako ih je skupio po istom računu. Obvezno kod svih povrata i storna kupac mora imati račun

  • storno računa na kojem je korišten popust – kupcu se dodjeljuju ili oduzimaju bodovi u skladu s novim iznosom

  • povrat robe koja je kupljena s popustom na program vjernosti – kupcu se ne vraćaju bodovi na karticu jer je bodove iskoristio na ostale proizvode koje ne vraća

  • osvojeni bodovi prilikom kupnje automatski se pripisuju bodovnoj kartici prilikom plaćanja

  • mogućnosti povoljnije kupnje proizvoda i prikupljanja dodatnih bodova prilikom akcijskih prodaja, organiziranih samo za članove Programa vjernosti

  • sudjelovanja u nagradnim igrama namijenjenim isključivo članovima Programa vjernosti

  • opcije primanja newslettera programa vjernosti

  • brojne druge pogodnosti koje će Organizator s vremena na vrijeme osigurati za članove Programa vjernosti

Samim sudjelovanjem u Programu  vjernosti, član ne preuzima nikakve obveze. Organizator zadržava pravo proširiti sadržaj programa vjernosti, ali i ograničiti ga, prema vlastitoj procjeni, bez posebne obavijesti o tome.

Na web stranici www.mandispharmljekarne.hr Organizator će osigurati elektronski obrazac putem kojeg članovi Programa vjernosti mogu organizatoru uputiti svoje upite vezano za provođenje Programa vjernosti.

 

Osobni podaci

U postupku prikupljanja i korištenja osobnih podataka članova Programa vjernosti, Organizator postupa u skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske. Osobni podaci koje pristupnik prilikom učlanjenja u Program vjernosti obavezno stavlja na raspolaganje Organizatoru su: ime i prezime, dresa, datum rođenja, spol, e-mail adresu i kontakt telefon, te opcionalno, preferencije kupovanja, stručna sprema, bračni status, dodatni kontakt telefon i dr. Osobni podaci koje pristupnik učlanjenjem predaje Organizatoru koristiti će se isključivo u svrhu provođenja Programa vjernosti, odnosno za potrebe sudjelovanja u aktivnostima namijenjenim članovima Programa vjernosti, uključujući marketinške svrhe. U svrhu provedbe Programa vjernosti i u opsegu koji je nužan za njegovu uspješnu provedbu, Organizator će omogućiti da prikupljenim podacima raspolažu njegove povezane pravne osobe čija prodajna mjesta pripadaju lancu Mandispharm. Osobni podaci vode se u informatičkom sustavu Organizatora uz poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovu zaštitu i brišu se čim član otkaže članstvo  u skladu s ovim Pravilima ili mu članstvo na bilo koji drugi način prestane, te u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno odluci Organizatora.

Eventualne promjene u osobnim podacima koje su od važnosti za provedbu Programa vjernosti i ostvarivanje pogodnosti iz istog, prijavljuje Organizatoru sam član, te je isključivo član odgovoran za točnost danih osobnih podataka. Temeljem pismenog zahtjeva člana, Organizator će mu dati obavijest o osobnim podacima koji se na njega odnose.

 

Prestanak članstva

Član može otkazati članstvo pisanom obaviješću, bez obrazloženja, na adresu Organizatora, odjavom na nekom od prodajnih mjesta Organizatora, kao i elektronskim putem, i to odjavom na web stranici www.mandispharmljekarne.hr. Organizator također može, pisanom obaviješću, bez obrazloženja, otkazati članstvo pojedinom članu, a članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno odluci Organizatora.